Menu

Šviesių, Dievo malonėmis gausių ir viltį suteikiančių šventų Velykų!

Gerbiamieji, Šventos Velykos – pavasario ir atgimimo šventė. Ši diena – tarsi amžinas šaltinis, iš kurio galime semti kiekvienas. Kas atgaivos, o kas – dvasios stiprybės. Pasidžiaukime tuo šviesiu jausmu, gimstančiu mumyse šią dieną, būkime kupini gerumo, vilties ir tikros krikščioniškos meilės! Šviesių, Dievo malonėmis gausių ir viltį suteikiančių šventų Velykų! VšĮ  Marijampolės švento arkangelo
Skaityti toliau

globos003

GLOBOS NAMUOSE YRA LAISVŲ VIETŲ

ŠIUO METU GLOBOS NAMUOSE YRA LAISVŲ VIETŲ ! Priimami asmenys iš visos Lietuvos tarpusavio susitarimu arba Savivaldybės nukreipimu. 8-343-59702, 8-615-44354, info@mgloba.lt

Globos namuose tęsiama vakcinacija nuo Covid-19 ligos

Vasario 3 d. buvo vykdomas vakcinavimo antrasis etapas. Sėkmingai buvo paskiepyta 16 gyventojų ir 8 darbuotojai. Tai – tikriausia dovana mums!   Direktorė Vilma Požarskienė 2021-02-05

Už paramą, pagalbą ir palaikymą COVID-19 pandemijos metu dėkojame

SVARBI INFORMACIJA

2021 m. sausio 13 d. paskiepyti COMIRNATY COVID-19 mRNR VAKCINA: 16 globos namų gyventojų; 8 globos namų darbuotojai. Skiepijimą vykdo Marijampolės PSPC Direktorė Vilma Požarskienė

Svarbi informacija!

2021 m. sausio 8 d. duomenimis SARS-CoV-2  serga: 4 globos namų gyventojai; 9 globos namų darbuotojai. ____________________________ Gyventojų sveikatos būklę stebi šeimos gydytojai, prie kurių prirašyti gyventojai. Gyventojams užtikrinamos socialinės globos ir slaugos, maitinimo paslaugos, bei higieninis režimas. Globos namų patalpose atliekama dezinfekcija rūko technologija su specializuota dezinfekavimo įranga. Globos namų darbuotojai nuolat periodiškai testuojami.
Skaityti toliau

Prakartėlėje gimęs Kristus teapdovanoja paprastumu, Viltimi ir Tikėjimu!

Prakartėlėje gimęs Kristus teapdovanoja paprastumu, Viltimi ir Tikėjimu! Šv. Kalėdos tesuteikia šviesos gyvenimui ir taikos širdims! Jaukių ir ramių šv. Kalėdų! Palaimintų Naujųjų metų!   Marijampolės šv. Ark. Mykolo globos namų bendruomenės vardu Direktorė Vilma Požarskienė

GLOBOS NAMUOSE GYVENTOJŲ LANKYMAS DRAUDŽIAMAS

Siekiant užtikrinti gyventojų saugumą dėl Covid-19  (koronaviruso infekcijos) grėsmės gyventojų lankymas draudžiamas. Gyventojams užtikrinamos socialinės globos, slaugos, maitinimo paslaugos ir sanitarinis higieninis režimas. Globos namų darbuotojai nuolat periodiškai testuojami. Informacija teikiama telefonu: Gyventojų sveikatos klausimais: Bendrosios praktikos slaugytojai 8 343 51730,  (8-17 val.). Socialinės globos klausimais: Pavaduotoja soc. darbui, socialiniai darbuotojai 8 343 94916, (8-17 val).
Skaityti toliau

GYVENTOJŲ ARTIMŲJŲ DĖMESIUI

VŠĮ MARIJAMPOLĖS ŠV.ARKANGELO MYKOLO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ARTIMŲJŲ DĖMESIUI ! Nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. gyventojų lankymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1496 ,,Dėl būtinųjų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ reikalavimais: Lankymas tik suderinus iš anksto
Skaityti toliau

GYVENTOJŲ LANKYMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA NUO 2020 BIRŽELIO 19 D.

Gyventojų lankymo laikas 08-12.00 val., 13.00-17.00 val. (darbo dienomis ir savaitgaliais). Lankymo trukmė 15 min. išlaikant saugų atstumą. Vieną gyventoją kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo. Vienas lankytojas gali atvykti 2 kartus per savaitę. Gyventojai lankomi tam skirtose patalpose ar kieme. Gulintys gyventojai lankomi jų kambaryje. Lankytojui atvykus į globos namus, jį pasitinka
Skaityti toliau

1 2 3 4 5