Šviesių, Dievo malonėmis gausių ir viltį suteikiančių šventų Velykų!

Gerbiamieji,

Šventos Velykos – pavasario ir atgimimo šventė. Ši diena – tarsi amžinas šaltinis, iš kurio galime semti kiekvienas. Kas atgaivos, o kas – dvasios stiprybės.

Pasidžiaukime tuo šviesiu jausmu, gimstančiu mumyse šią dieną, būkime kupini gerumo, vilties ir tikros krikščioniškos meilės!

Šviesių, Dievo malonėmis gausių ir viltį suteikiančių šventų Velykų!

VšĮ  Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namų bendruomenės vardu

direktorė Vilma Požarskienė

2021 m. šv. Velykos

Jau greit… Jau greit į savo namus ir sielą įsileiskite pačią gražiausią metų šventę – Šventas Kalėdas.

Palikę už pečių stovėti Laiką, mintyse sugrįžkite į jį. Ir pamatysite, kiek ten daug Jūsų pėdų:

gerumo, tikėjimo, atradimų ir netekties, laukimo ir ilgesio, džiaugsmo ir nuoskaudos…

 neapeikite jų, nenusigręžkite.

Su visais savo prisiminimais susėskite prie Kūčių stalo, ant kurio jau skleidžiasi Susitaikymo ir Atleidimo žiedai.

Pabūkime kartu toj pačioj žvaigždėj, toj pačioj tyloj, toj pačioj vilty – buvote, esate, būsite…

Tegul ateinančiais metais Jūsų namai ir darbai bus pilni džiaugsmo, jaukumo, šilumos ir meilės.

VšĮ Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo globos namų kolektyvo vardu

Direktorė Vilma Požarskienė