Menu

Kontaktai

REKVIZITAI

Viešoji įstaiga “Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai”
Adresas: Bažnyčios g. 48, LT-68309 Marijampolė
Įstaigos kodas: 151350128 
Tinklalapis: https://www.mgloba.lt
El.paštas: info@mgloba.ltDARBUOTOJAI

Direktorė
Vilma Požarskienė

Tel.: 8 343 59702
Mob.: 8 615 44354
El. paštas: info@mgloba.lt
Direktoriaus pavaduotoja ir
socialiniai darbuotojai
Tel.: 8 343 94916
Vyr. buhalterė
Tel.: 8 343 51730
Valgyklos vedėja 
Tel.:8 343 94917

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ IR ARTIMŲJŲ DĖMESIUI !!!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAS KARANTINAS

Globos namuose draudžiamas gyventojų lankymas, draudžiamas gyventojų išvykimas (be Šeimos gydytojo leidimo).  Draudžiamas daiktų, maisto produktų perdavimas gyventojams.

Globos namuose nutraukiama užimtumo veikla, masažuotojo paslaugos.

Globos namuose užtikrinamos socialinės globos, slaugos, maitinimo paslaugos ir sanitarinis higieninis režimas.

INFORMACIJA TEIKIAMA   8:00– 17:00 VAL.:

Gyventojų sveikatos klausimais: Bendrosios praktikos slaugytojos  8-343-51730.

Socialinės globos klausimais: Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, Socialiniai   darbuotojai 8-343-94916.

Globos namų veiklos ir personalo klausimais:  Direktorė 8-343-59702.

Globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu, prašau jūsų supratimo, reikalavimų laikymosi, tik bendromis pastangomis, saugodami save ir globos namų gyventojus, užtikrinsime saugią aplinką.

 

Direktorė  Vilma Požarskienė