Menu

Apie globos namus

Mūsų modernūs ir jaukūs senelių globos namai yra šalia Marijampolės Švento arkangelo Mykolo Mažosios bazilikos, ant Šešupės kranto. Daug ramybės, gero ir tyro oro. Čia Jūs jausitės puikiai.

Kvalifikuotų specialistų pagalba ne vienam padėjo atgauti jėgas ir iš naujo pažvelgti į pasaulį. Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai – tai įstaiga, skatinanti socialinę gerovę, palaikanti silpniausius visuomenės narius, teikianti jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri padeda ir leidžia jiems nepraradant orumo būti lygiaverčiais visuomenės nariais.

Per metus mūsų paslaugomis pasinaudoja 50-60 klientų: tai vyresnio amžiaus, vieniši ir neįgalūs žmonės, kuriems sudarytos sąlygos saugiai gyventi visavertį socialinį, kultūrinį ir asmeninį gyvenimą.

Gerumui, meilei, ilgesiui širdies vartus atvėrę, pabūkite kartu laimingi džiaugsmo valandėlę.

Licenzija L419

Licenzija L420