Menu

Apie globos namus

Mūsų modernūs ir jaukūs senelių globos namai yra šalia Marijampolės Švento arkangelo Mykolo Mažosios bazilikos, ant Šešupės kranto. Daug ramybės, gero ir tyro oro. Čia Jūs jausitės puikiai.

Kvalifikuotų specialistų pagalba ne vienam padėjo atgauti jėgas ir iš naujo pažvelgti į pasaulį. Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai – tai įstaiga, skatinanti socialinę gerovę, palaikanti silpniausius visuomenės narius, teikianti jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri padeda ir leidžia jiems nepraradant orumo būti lygiaverčiais visuomenės nariais.

Per metus mūsų paslaugomis pasinaudoja 50-60 klientų: tai vyresnio amžiaus, vieniši ir neįgalūs žmonės, kuriems sudarytos sąlygos saugiai gyventi visavertį socialinį, kultūrinį ir asmeninį gyvenimą.

Gerumui, meilei, ilgesiui širdies vartus atvėrę, pabūkite kartu laimingi džiaugsmo valandėlę.

Licenzija L419

Licenzija L420

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ IR ARTIMŲJŲ DĖMESIUI !!!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAS KARANTINAS

Globos namuose draudžiamas gyventojų lankymas, draudžiamas gyventojų išvykimas (be Šeimos gydytojo leidimo).  Draudžiamas daiktų, maisto produktų perdavimas gyventojams.

Globos namuose nutraukiama užimtumo veikla, masažuotojo paslaugos.

Globos namuose užtikrinamos socialinės globos, slaugos, maitinimo paslaugos ir sanitarinis higieninis režimas.

INFORMACIJA TEIKIAMA   8:00– 17:00 VAL.:

Gyventojų sveikatos klausimais: Bendrosios praktikos slaugytojos  8-343-51730.

Socialinės globos klausimais: Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, Socialiniai   darbuotojai 8-343-94916.

Globos namų veiklos ir personalo klausimais:  Direktorė 8-343-59702.

Globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu, prašau jūsų supratimo, reikalavimų laikymosi, tik bendromis pastangomis, saugodami save ir globos namų gyventojus, užtikrinsime saugią aplinką.

 

Direktorė  Vilma Požarskienė