Menu

Naudinga informacija

Apgyvendinimo sąlygos

Globos namuose teikiama trumpalaikė ir ilgalaikė suaugusių
su negalia bei senyvo amžiaus asmenų globa.

Globos kaina per mėnesį:
Asmeniui be sunkios negalios – 810 Eur.
Asmeniui su sunkia negalia – 910 Eur

Reikalingi dokumentai:

· Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

· Medicininių dokumentų išrašas F027/a;

· Kompensuojamų vaistų pasas.

Jeigu yra:

· Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma;

· Neįgaliojo pažymėjimas;

· Pensininko pažymėjimas.

Į globos namus priimami asmenys, kurie parašo prašymą ir nurodo, kas mokės už paslaugas (vaikai, giminaičiai, savivaldybė).

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ IR ARTIMŲJŲ DĖMESIUI !!!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAS KARANTINAS

Globos namuose draudžiamas gyventojų lankymas, draudžiamas gyventojų išvykimas (be Šeimos gydytojo leidimo).  Draudžiamas daiktų, maisto produktų perdavimas gyventojams.

Globos namuose nutraukiama užimtumo veikla, masažuotojo paslaugos.

Globos namuose užtikrinamos socialinės globos, slaugos, maitinimo paslaugos ir sanitarinis higieninis režimas.

INFORMACIJA TEIKIAMA   8:00– 17:00 VAL.:

Gyventojų sveikatos klausimais: Bendrosios praktikos slaugytojos  8-343-51730.

Socialinės globos klausimais: Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, Socialiniai   darbuotojai 8-343-94916.

Globos namų veiklos ir personalo klausimais:  Direktorė 8-343-59702.

Globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu, prašau jūsų supratimo, reikalavimų laikymosi, tik bendromis pastangomis, saugodami save ir globos namų gyventojus, užtikrinsime saugią aplinką.

 

Direktorė  Vilma Požarskienė