Menu

Naudinga informacija

Apgyvendinimo sąlygos

Globos namuose teikiama trumpalaikė ir ilgalaikė suaugusių
su negalia bei senyvo amžiaus asmenų globa.

Globos kaina per mėnesį:
Asmeniui be sunkios negalios – 810 Eur.
Asmeniui su sunkia negalia – 910 Eur

Reikalingi dokumentai:

· Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

· Medicininių dokumentų išrašas F027/a;

· Kompensuojamų vaistų pasas.

Jeigu yra:

· Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma;

· Neįgaliojo pažymėjimas;

· Pensininko pažymėjimas.

Į globos namus priimami asmenys, kurie parašo prašymą ir nurodo, kas mokės už paslaugas (vaikai, giminaičiai, savivaldybė).