Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams

Mantingos paramos ir labdaros fondui

Julijai Orinaitei

Liongfiordeno Katalikų moterų draugijai

Wilddeshauserio Kolpingo šeimai

Visiems geros valios žmonėms, kurie perveda 1,2% pajamų mokesčio sumos.