Iškilmingai pasveikinta šimtametė

Kun. Giedrius J. Bakūnas, meras, globos namų darbuotojai ir gražus būrys artimųjų pasveikino balandžio 4 d. garbingą 100 metų jubiliejų pasitikusią Oną Naruševičienę, šiuo metu gyvenančią VšĮ Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo globos namuose.

Jubiliatė gimusi Kėdainių rajone, bet vėliau persikėlė gyventi į Marijampolę pas dukrą, o  dabar rūpestingai globojama, leidžia dienas Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo globos namuose.

Į šventę atskubėjo jubiliatės dukros, vaikai ir vaikaičiai. Švente džiaugėsi ir garbingo amžiaus sulaukusią O. Naruševičienę  sveikino  Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos  klebonas kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC, globos namų direktorė Vilma Požarskienė, darbuotojai bei  gyventojai.

Marijampolės meras Povilas Isoda sveikindamas šimtametę O. Naruševičienę  ir jos artimuosius linkėjo  gražios bendrystės, nuoširdaus rūpesčio ir sveikatos, kol likimas leidžia džiaugtis mamos ir močiutės gyvenimo  dienomis.

Kaip sakė šimtametės dukra, mamos gyvenimas buvo nelengvas, bet savo gerumą, kol leido jėgos ir sveikata, dosniai  dalino savo   dukroms,  anūkams ir proanūkiams.

Ne kiekviena lietuvių  šeima ar giminė gali pasididžiuoti, kad jų artimieji sulaukia   garbingo šimto metų  jubiliejaus.  Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo globos namuose, per 30 įstaigos veiklos metų, tokį garbingą 100 metų jubiliejų sutiko pirmoji gyventoja.