Šventos Velykos – pavasario ir atgimimo šventė

Šventos Velykos – pavasario ir atgimimo šventė.  
Ši diena – tarsi amžinas šaltinis, iš kurio galime semti kiekvienas. Kas atgaivos,  o kas – dvasios stiprybės.
Pasidžiaukime tuo šviesiu jausmu, gimstančiu mumyse šią dieną, būkime kupini gerumo, vilties ir tikros krikščioniškos meilės! Šviesių, Dievo malonėmis gausių ir viltį suteikiančių šventų Velykų!

VšĮ Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namų bendruomenės vardu

direktorė Vilma Požarskienė 2022 m. šv. Velykos