Dalyvauta diskusijoje „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo indėlis socialiniame darbe“

2023 m. balandžio 19 d. Marijampolės šv. arkangelo Mykolo globos namų direktorė Vilma Požarskienė dalyvavo Marijampolės kolegijos bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo su socialiniais partneriais apskrito stalo diskusijoje „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo indėlis socialiniame darbe“.

Globos namų direktorė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Marijampolės kolegija dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

Diskusijoje „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo indėlis socialiniame darbe“