GYVENTOJŲ LANKYMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA NUO 2020 BIRŽELIO 19 D.

 1. Gyventojų lankymo laikas 08-12.00 val., 13.00-17.00 val. (darbo dienomis ir savaitgaliais).
 2. Lankymo trukmė 15 min. išlaikant saugų atstumą.
 3. Vieną gyventoją kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo.
 4. Vienas lankytojas gali atvykti 2 kartus per savaitę.
 5. Gyventojai lankomi tam skirtose patalpose ar kieme.
 6. Gulintys gyventojai lankomi jų kambaryje.
 7. Lankytojui atvykus į globos namus, jį pasitinka socialinis darbuotojas, pamatuoja temperatūrą (užfiksavus didesnę nei 37ºC kūno temperatūrą, lankymas draudžiamas) ir palydi į susitikimo vietą.
 8. Draudžiama lankyti gyventojus asmenims, kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 9. Lankytojai įeidami į globos namų teritoriją privalo dezinfekuoti rankas, viso lankymo metu dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius).
 10. Gyventojams susitikimo metu perduodamos lauktuvės turi būti tvarkingos, dezinfekuotos, maisto produktai švieži, sandariai supakuoti, su nesibaigusiu produktų galiojimo terminu.
 11. Pasibaigus lankymui, lankytojas palydimas iš globos namų teritorijos.

_______________________

Jau greit… Jau greit į savo namus ir sielą įsileiskite pačią gražiausią metų šventę – Šventas Kalėdas.

Palikę už pečių stovėti Laiką, mintyse sugrįžkite į jį. Ir pamatysite, kiek ten daug Jūsų pėdų:

gerumo, tikėjimo, atradimų ir netekties, laukimo ir ilgesio, džiaugsmo ir nuoskaudos…

 neapeikite jų, nenusigręžkite.

Su visais savo prisiminimais susėskite prie Kūčių stalo, ant kurio jau skleidžiasi Susitaikymo ir Atleidimo žiedai.

Pabūkime kartu toj pačioj žvaigždėj, toj pačioj tyloj, toj pačioj vilty – buvote, esate, būsite…

Tegul ateinančiais metais Jūsų namai ir darbai bus pilni džiaugsmo, jaukumo, šilumos ir meilės.

VšĮ Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo globos namų kolektyvo vardu

Direktorė Vilma Požarskienė