GYVENTOJŲ ARTIMŲJŲ DĖMESIUI

VŠĮ MARIJAMPOLĖS ŠV.ARKANGELO MYKOLO GLOBOS NAMŲ

GYVENTOJŲ ARTIMŲJŲ DĖMESIUI !

Nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. gyventojų lankymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1496 ,,Dėl būtinųjų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ reikalavimais:

 1. Lankymas tik suderinus iš anksto vizitą datą/laiką telefono Nr. 8-343-94916.
 2. Gyventojų lankymo laikas 10-12.00 val., 14.00-17.00 val. (darbo dienomis ir savaitgaliais).
 3. Lankymo trukmė 15 min. patalpoje išlaikant saugų atstumą.
 4. Vieną gyventoją kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo.
 5. Vienas lankytojas gali atvykti 1 kartą per savaitę.
 6. Gyventojai lankomi tam skirtoje patalpoje ar kieme.
 7. Gulintys gyventojai lankomi jų kambaryje.
 8. Lankytojui atvykus į globos namus, jį pasitinka socialinis darbuotojas, pamatuoja temperatūrą (užfiksavus didesnę nei 37ºC temperatūrą, lankymas draudžiamas) ir palydi į susitikimo vietą.
 9. Draudžiama lankyti gyventojus asmenims, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 10. Lankytojai įeidami į globos namų teritoriją privalo dezinfekuoti rankas, viso lankymo metu dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius).
 11. Gyventojams susitikimo metu perduodamos lauktuvės turi būti tvarkingos, dezinfekuotos, maisto produktai švieži, sandariai supakuoti, su nesibaigusiu produktų galiojimo terminu.
 12. Pasibaigus lankymui, lankytojas išeina iš globos namų teritorijos.

Globos namų administracija tikisi artimųjų supratimo ir maloniai prašo su artimaisiais bendrauti telefonu, kitomis komunikavimo priemonėmis, vengiant tiesioginio kontakto.

Administracija