GLOBOS NAMUOSE GYVENTOJŲ LANKYMAS DRAUDŽIAMAS

Siekiant užtikrinti gyventojų saugumą dėl Covid-19  (koronaviruso infekcijos) grėsmės gyventojų lankymas draudžiamas.

Gyventojams užtikrinamos socialinės globos, slaugos, maitinimo paslaugos ir sanitarinis higieninis režimas.

Globos namų darbuotojai nuolat periodiškai testuojami.

Informacija teikiama telefonu:

Gyventojų sveikatos klausimais: Bendrosios praktikos slaugytojai 8 343 51730,  (8-17 val.).

Socialinės globos klausimais: Pavaduotoja soc. darbui, socialiniai darbuotojai 8 343 94916, (8-17 val).

Budintys darbuotojai (naktį) 8 343 51730.

 

Dėkojame už supratingumą, būkime sveiki,

Direktorė Vilma Požarskienė

Jau greit… Jau greit į savo namus ir sielą įsileiskite pačią gražiausią metų šventę – Šventas Kalėdas.

Palikę už pečių stovėti Laiką, mintyse sugrįžkite į jį. Ir pamatysite, kiek ten daug Jūsų pėdų:

gerumo, tikėjimo, atradimų ir netekties, laukimo ir ilgesio, džiaugsmo ir nuoskaudos…

 neapeikite jų, nenusigręžkite.

Su visais savo prisiminimais susėskite prie Kūčių stalo, ant kurio jau skleidžiasi Susitaikymo ir Atleidimo žiedai.

Pabūkime kartu toj pačioj žvaigždėj, toj pačioj tyloj, toj pačioj vilty – buvote, esate, būsite…

Tegul ateinančiais metais Jūsų namai ir darbai bus pilni džiaugsmo, jaukumo, šilumos ir meilės.

VšĮ Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo globos namų kolektyvo vardu

Direktorė Vilma Požarskienė