Menu

Gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas globos namų gyventojams

VšĮ Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namai 2013 m. sausio 9 d. – 2014 m. sausio 8 d. įgyvendina Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų fondo finansuojamą paprojektį „Gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas globos namų gyventojams“, kurio finansavimui skiriama 325.147,77 Lt. Paprojekčio uždaviniai yra įstaigos materialinės bazės stiprinimas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Paprojekčio uždaviniams įgyvendinti bus įsigyta: kineziterapijos ir gydymo įranga, kompiuterinė ir programinė įranga, virtuvės ir kita įranga, automobilis, skirtas neįgaliesiems, baldai. Taip pat darbo vietoje bus organizuojami mokymai darbuotojams, todėl pakelta darbuotojų kvalifikacija ir užtikrintos žinios leis efektyviai ir šiuolaikiškai organizuoti darbą. Bendrai paprojektis prisidės prie VšĮ Marijampolės švento arkangelo Mykolo globos namų teigiamo įvaizdžio kūrimo.