Menu

GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

VŠĮ MARIJAMPOLĖS ŠV. ARKANGELO MYKOLO GLOBOS NAMŲ

GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 ,,Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2021 m. balandžio 22 d. Nr. V-896 reikalavimų, sudarytas lankymo tvarkos aprašas (Covid-19 ligos  prevencijos tikslu) (toliau – Aprašas).

Gyventojų, kurie yra terminalinės būklės, lankymas ir asmenų, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, ar kai gyventojus lanko skiepyti ar persirgę Covid-19 liga asmenys, organizuojamas laikantis šių sąlygų:

 1. Tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją.
 2. Lankytojas registruojasi iš anksto telefono Nr. 8-343-94916 su pavaduotoja ar socialiniais darbuotojais.
 3. Lankytojas telefonu vizitą derinančiam socialiniam darbuotojui pateikia reikalingą informaciją: gyventojo, kurį nori aplankyti pavardę, savo vardą pavardę ir kontaktinio telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms.
 4. Gyventojų lankymo laikas 10.00-12.00 val., 14.00-17.00 val.
 5. Lankytojai į globos namus atvyksta per pagrindinius vartus ir paskambinęs skambučiu laukia darbuotojo.
 6. Lankytojus sutinka darbuotojas, kuris palydi lankytoją į susitikimo su gyventoju vietą.
 7. Lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 8. Lankytojui prieš susitikimą pamatuojama temperatūra. Užfiksavus didesnę nei 37ºC temperatūrą, lankytojas į globos namus neįleidžiamas.
 9. Lankytojas prieš susitikimą su gyventoju privalo užpildyti Aprašo priedo Nr. 1 formą „Lankytojo anketa“, patvirtindamas savo parašu.
 10. Lankymo trukmė 15 min. patalpoje, o lauke- neribojama.
 11. Vieno vizito metu gali lankyti tik vienos šeimos nariai.
 12. Vizito metu lankytojas:

12.1. privalo nusivilkti lauko drabužius (paltą, striukę ar kt.).

12.2. vyresni nei 6 metų dėvėti nosį ir burną dengiančią asmeninės apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių);

12.3. dezinfekuoti rankas ir avalynę;

12.4. neturėti tiesioginio kontakto (apsikabinimų, rankos paspaudimų ir kt.) su gyventoju;

12.5. laikytis 2 metrų atstumo;

 1. Patalpos, kuriose vyko susitikimas, vėdinamos ir dezinfekuojamos.
 2. Asmenys, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, privalo laikytis šio Aprašo 5-9 punktuose nurodytų reikalavimų.
 3. Lankyti gali asmenys, kurie:
  • Persirgę Covid-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų. Turi parodyti vieną iš patvirtinančių dokumentų:
   • šeimos gydytojo išduotą pažymą,
   • išrašą iš e-sveikatos apie teigiamo laboratorinio tyrimo rezultatus.
  • Paskiepyti Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota Covid-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą, kai po pilnos vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų. Turi parodyti vieną iš skiepijimą patvirtinančių dokumentų:
   • skiepo kortelę,
   • šeimos gydytojo pažymą,
   • išrašą iš e-sveikatos.
 1. Asmenys, išvardinti 15 punkte, privalo laikytis šio Aprašo 2-12 punktuose nurodytų reikalavimų.

______________________________________________

Pilnas dokumento tekstas su priedais