Menu

Šv. Kalėdų džiaugsmas telydi į šviesius ir laimingus Naujuosius metus

Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. <>Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino.<>… ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. (Mt 2,9-11)

Švęskime Šv. Kalėdas kaip ypatingos Dievo dovanos, kuri pripildo mūsų gyvenimą prasmės ir palaimos, kuri nesusinaudoja ir nesusidėvi, šventę. Tegul kalėdinės dovanėlės būna tikrosios dovanos regimu priminimu.

Šv. Kalėdų džiaugsmas telydi į šviesius ir laimingus Naujuosius metus.

VšĮ Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo globos namų direktorė

Vilma Požarskienė

2018 m. gruodis

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ IR ARTIMŲJŲ DĖMESIUI !!!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAS KARANTINAS

Globos namuose draudžiamas gyventojų lankymas, draudžiamas gyventojų išvykimas (be Šeimos gydytojo leidimo).  Draudžiamas daiktų, maisto produktų perdavimas gyventojams.

Globos namuose nutraukiama užimtumo veikla, masažuotojo paslaugos.

Globos namuose užtikrinamos socialinės globos, slaugos, maitinimo paslaugos ir sanitarinis higieninis režimas.

INFORMACIJA TEIKIAMA   8:00– 17:00 VAL.:

Gyventojų sveikatos klausimais: Bendrosios praktikos slaugytojos  8-343-51730.

Socialinės globos klausimais: Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, Socialiniai   darbuotojai 8-343-94916.

Globos namų veiklos ir personalo klausimais:  Direktorė 8-343-59702.

Globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu, prašau jūsų supratimo, reikalavimų laikymosi, tik bendromis pastangomis, saugodami save ir globos namų gyventojus, užtikrinsime saugią aplinką.

 

Direktorė  Vilma Požarskienė